فناوری اطلاعات

برنامه های اقتصادی دولت باید مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات باشد

منبع: مهر
 
 
رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی گفت: اگر دولت به این باور برسد که ICT موتور محرکه اقتصاد و برون رفت از رکود است، مطمئنا برنامه‌های خود را مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات پیش خواهد برد.
 
 به نقل از فدراسیون فاوای اتاق ایران، محمدرضا طلایی گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید برای خروج این حوزه از رکود صورت گیرد، در وهله اول تسهیل قوانین و مقررات و مقررات زدایی و در گام بعدی حذف مجوزهای دست و پاگیر است که موجب محدودیت فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود.
 
وی افزود: با توجه به حضور نیروی انسانی متخصص فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهمیت حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای جلب بازارهای خارجی، ضروری است تا آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات که در شورای عالی صادرات هم تصویب شده تا پایان کار دولت دوازدهم در هیات وزیران نیز نهایی شود.
 
طلایی گفت: افزایش نرخ ارز فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کرده و با توجه به اینکه حوزه فناوری اطلاعات نیاز به منابع اولیه برای واردات ندارد و تکیه اصلی این حوزه بر دانش و تخصص فعالان به خصوص نسل جوان است، به همین دلیل حوزه فناوری اطلاعات در صورت حمایت می تواند یک صنعت ارزآور محسوب شود.
 
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات در صورت تصویب، مشوق بسیار خوبی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
 
طلایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ادامه داد: بدون شک الگو برداری از کشورهای پیشرفته که در حوزه اقتصاد هوشمند و دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید صورت گیرد و در همین ارتباط هم ضروری است تا مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی جلب شود.
 
وی با بیان اینکه اگر دولت به این باور برسد که فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور محرکه اقتصاد و برون رفت از رکود است، مطمئنا برنامه‌های خود را مبتنی بر توسعه فاوا پیش خواهد برد، گفت: اگر دولت به صورت یکجانبه‌گرایانه وارد عمل شود، سرانجام آن دولت الکترونیکی خواهد شد که از سال ۱۳۸۰ شروع کردیم و تازه اعلام شده تا ۱۴۰۰ به اتمام خواهد رسید.

​​