رگولاتوری

امروز آخرین مهلت ثبت اطلاعات دفاتر پیشخوان به پایان می رسد

منبع: فارس
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری با بیان اینکه ثبت اطلاعات دفاتر پیشخوان امروز به پایان می رسد،گفت: خدمات دستگاه‌های دولتی و خصوصی متناسب با رتبه‌بندی به دفاتر واگذار می شود.
شهرام حی‌شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری با بیان اینکه خدمات دستگاه دولتی متناسب با رتبه‌بندی به دفاتر پیشخوان واگذار می‌شود، گفت: به علت اینکه تعدادی از دفاتر پیشخوان در ورود به سامانه برای ثبت اطلاعات با مشکلات فنی روبه‌رو بوده‌اند، آخرین مهلت ثبت‌ اطلاعات امروز به پایان می رسد.
 
* واگذاری خدمات دستگاه دولتی متناسب با رتبه‌بندی
 
وی با تاکید بر اینکه خروجی اطلاعات دفاتر پیشخوان با توجه به  نقص بعضی از اطلاعات واصله چند روز دیگر تمدید شده است، افزود: بعد از پایان رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی خدمات دستگاه‌ها و ارگان‌ها متناسب با رتبه‌بندی به دفاتر واگذار می‌شوند.
 
* دفاترپیشخوان باید در سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند
 
حی‌شاد تصریح کرد:‌ در فرصت باقیمانده دفاتر باید در سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند.در حال حاضر ما در سراسر کشور دارای ۶۹۳۶ دفتر پیشخوان شهری و ۲۲ دفتر روستایی هستیم که همه آنها دارای استانداردهای مورد نیاز هستند. این در حالی است که سنجه‌های نظارت ارزیابی توسط کمیسیون وزارت ارتباطات برای این دفاتر ابلاغ شده است.
 

​​