فناوری اطلاعات

پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره 9 قانون برنامه بودجه 99: تسهیلات یا کمک بلاعوض برای تامین تبلت دانش آموزی

ICTna.ir – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد باتوجه به عدم دسترسی بسیاری از دانش آموزان به تجهیزات و امکانات آموزش مجازی، طی یک هفته آینده نسبت به ارایه لایحه یا طرح پیشنهادی مجلس به منظور الحاق یک بند به تبصره 9 قانون برنامه بودجه 99 با ارایه تسهیلات یا کمک بلاعوض برای تامین تبلت دانش آموزی برای آموزش مجازی و برقراری عدالت آموزشی اقدام شود.
 
Students Tablet.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با تغییر و جابه جایی اعتبارات ردیف های 1803002000، برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان، برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی تا سقف چهار میلیون ریال و 50 درصد منابع هزینه ای ردیف های 27-530000 (مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش) و 50 درصد منابع ردیف 530000-55 ( موضوع ماده 78 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و 40 درصد اعتبارات هزین های ردیف 56-730000 دستگاه های مذکور در جدول 7-1 و 80 درصد منابع ردیف 28 ـ تغذیه و امور رفاهی دانشجویان ـ جدول بند «الف»  تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26 اسفند ماه 98 اعتبارات مذکور را جهت تامین تبلت دانش آموزی برای دانش آموزان نیازمند تا سقف سه میلیون و 500 هزار دستگاه با اولویت دانش آموزان عشایری، روستایی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در قالب برنامه مستقل منعکس شده تا به صورت یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض به این موضوع اختصاص یابد.
 
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد داده است وزارت آموزش و پرورش مکلف شود در قالب یک بسته محتوایی، نرم افزاری آموزشی و پرورشی، سامانه شاد، محتوای چندرسان های و سامانه های آموزشی خود و بخش غیردولتی دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بر دستگاه های مزبور نصب و در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
 
به علاوه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف شود تا سیم کارت دانش آموزشی با اینترنت پاک، امن و ارزان موردنیاز دستگاه های مزبور را با همکاری اپراتورها تامین کند و 10 درصد از درآمد حاصل از فروش اینترنت موضوع این حکم، جهت تامین محتوای آموزشی و پرورشی در اختیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار می گیرد.
 
سازمان صداوسیما نیز باید نسبت به اعلام فراخوان عمومی جهت تامین تجهیزات مزبور از محل کمک های مردمی، به صورت رایگان همکاری کند.
 
همچنین الزام است دستورالعمل اجرایی این قانون درخصوص فرایند شفاف اجرای مناقصه تامین ابزارهای مورد نیاز، تشخیص دانش آموزان نیازمند، ضمانت اجرایی بهره برداری از تبلت توسط دانش آموزان و ضمانت اجرایی تحویل آن به دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود.
 
آموزش مجازی نیازمند ابزار و زیرساخته ایی است که طبق برآوردهای صورت گرفته حدود سه میلیون و 500 هزار دانش آموز به ویژه در مناطق عشایری و روستایی و دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی از این امکان محروم هستند که عدالت آموزشی را خدشه دار می کند.
 

​​