تلفن همراه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبرداد: اصلاح و افزایش مبالغ حق جذب و منزلت مطابق با سطوح مختلف مشاغل کارکنان

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: حق جذب کارشناسان و دیگر سطوح شغلی کارکنان در شرکت، به صورت کامل اصلاح و مصوب شد علاوه بر پرداخت امتیازات تمامی سطوح، طبق آیین نامه سال ۸۹، این امتیازات فراتر از آیین نامه در جهت تامین رضایت حداکثری کارکنان، افزایش یابد.
 
سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب گفت:در نشست دیروز دکتر سعیدی عضو محترم هیئت مدیره به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره ، معاونت سرمایه انسانی و نمایندگان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی حضور داشتند .
 
وی افزود:در جلسه مذکور مصوب شد پرداخت امتیازات تمامی سطوح جدول حق سرپرستی و منزلت شغلی بر طبق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ به صورت کامل اجرا شودو علاوه بر آن، افزایش امتیازات سرپرستی كارشناس مسئولان از ٣٠ امتیاز به ٥٥ امتیاز و منزلت كارشناسان از ١٥ امتیاز به ٤٥ امتیاز مورد موافقت قرار گرفت.
 
صدری با بیان این مطلب که افزودن كاركنان رده های پائین تر از پست كارشناسی به دستورالعمل پرداخت حق جذب و فوق العاده بازار كار از دیگر توافقهای به عمل امده است گفت :در این نشست جدول حق جذب آیین نامه استخدامی و پرسنلی شركت اصلاح شد .
 
وی خاطرنشان کرد:مطابق این اصلاحیه علاوه بر تعلق حق جذب ماهانه به همكاران كاردان مسئول، مسئول، تكنسین مسئول، كاردان و تكنسین و كارمند، افزایش میزان حق جذب كارشناسان به ٦٠ درصد و كارشناس مسئولان ٧٠ درصد مزد شغل و تعلق حق جذب به كاردان مسئول، مسئول و تكنسین مسئول ٥٠ درصد و كاردان، تكنسین و كارمند به میزان ٤٠ درصد پیش بینی شده است.
 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: تصمیمات مذکور پس از تصویب نهایی در هیئت مدیره شركت، به طور رسمی ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته می شود.
 
 

​​