بازار سرمایه

سهم 50 درصدی درآمد مخابرات از اینترنت در نیمه نخست امسال

ICTna.ir – بیش از 50 درصد سهم درآمدی شرکت مخابرات ایران در شش ماهه نخست سال 99 به درآمد حاصل از ارایه خدمات دیتا اختصاص یافت.
 
tci logo.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کل درآمد شناسایی شده این شرکت در نیمه نخست امسال به 2744 میلیارد و 786 میلیون تومان رسید که از این میزان رقم 1672 میلیارد و 158 میلیون تومان به درآمد حاصل از ارایه خدمات دیتا اختصاص داشت.
 
این درحالی است که در همین زمان درآمد شرکت مخابرات ایران از محل تلفن ثابت با رقم 800 میلیارد و 558 میلیون تومان تقریبا نصف درآمد حاصل از اینترنت است.
 
شرکت مخابرات ایران در این مدت توانست از محل حق استفاده از خدمات مخابراتی 248 میلیارد و 798 میلیون تومان درآمد کسب و کند و سهم سایر درآمدهای وصول شده در این مدت نیز به 23 میلیارد و 272 میلیون تومان رسیده است.
 

​​