بازار سرمایه

گزارش عملکرد مالی همراه اول در نیمه نخست سال 99 منتشر شد

ICTna.ir – میزان درآمدهای شناسایی شده شرکت ارتباطات سیار ایران در نیمه نخست سال 99 به 10 هزار و 991 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.
 
MCI-logo.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین درآمد کسب شده همراه اول در شش ماه گذشته از محل کارکرد مشترکین خطوط اعتباری با رقم 5895 میلیارد و 196 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.
 
پس از آن درآمد حاصل از محل کارکرد مشترکین خطوط دائمی همراه اول بود که به رقم 4318 میلیارد و 758 میلیون و 300 هزار تومان رسید.
 
سومین محل درآمدهای شرکت ارتباطات سیار ایران در شش ماه گذشته به اتصال متقابل با رقم 597 میلیارد و 173 میلیون و 800 هزار تومان و درآمدهای حاصل از خدمات ارزش افزوده در چهارمین جایگاه درآمد 87 میلیارد و 891 میلیون و 200 هزار تومانی داشته است.
 
درآمد همراه اول در این مدت از فروش سیم کارت های جدید هم به 33 میلیارد و 884 میلیون و 900 هزار تومان و رقم سایر درآمدهای کسب شده 58 میلیارد و 395 میلیون و 800 هزار تومان بوده است.

​​