رسانه‌های اجتماعی

فیس بوک 6500 صفحه گروه های شبه نظامی را حذف کرد

منبع: فارس
فیس بوک با هدف کاهش درگیری های اجتماعی و تنش های فزاینده در آمریکا 6500 صفحه متعلق به گروه های شبه نظامی در این کشور را حذف کرده است.
 
 
 به نقل از انگجت، فیس بوک صفحاتی را از این شبکه اجتماعی حذف کرده که متهم به ترویج جنبش های اجتماعی حامی نظامی گری هستند.
 
پیش از این فیس بوک صفحات متعلق به برخی جنبش های نظامی و گروه های حامی تئوری توطئه مانند QAnon را نیز از پلتفرم خود حذف کرده بود. مدیران فیس بوک گروه های یادشده را به هرج و مرج طلبی و اقدامات غیرقانونی نیز متهم کرده اند.
 
صفحات حذف شده در مجموع متعلق به بیش از 300 سازمان خطرناک و مروج نظامی گری بوده اند و به گفته برایان فیشمن مدیر امور ضدتروریسم و سازمان های خطرناک فیس بوک، حذف آنها با بررسی و دقت زیاد صورت گرفته است.
 
فیس بوک ماه گذشته به علت عدم حذف صفحات مربوط به برخی واکنش های نظامی به اعتراضات مردم کنوشا در ایالت ویسکانسین آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. این در حالی بود که صفحات یادشده بارها توسط کاربران گزارش شدند. زاکربرگ علت این مساله را خطای عملیاتی دانست.
 

​​