تلفن همراه

امضای تفاهمنامه شرکت ایرانسل و سازمان نوسازی مدارس کشور

منبع: مهر
 
 
تفاهمنامه شرکت ایرانسل و سازمان نوسازی مدارس کشور برای توسعه و ترویج طرح "آجر به آجر" در شهر ویس استان خوزستان به امضا رسید.
 
 موضوع قرارداد عبارت است از همکاری طرفین به منظور توسعه و ترویج به صورت تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت در امر مدرسه سازی از طریق حمایت از پویش "آجر به آجر" و مدت اجرای قرارداد نیز از مهر ماه سال جاری تا مهر ماه ۱۴۰۱ است.
 
ایرانسل متعهد به انجام هماهنگی طراحی و اجرای پویش‌های تبلیغی مشترک در معرفی طرح "آجر به آجر" از طریق ساخت کلیپ، تبلیغات شهری و سایر روش‌های تبلیغاتی به صلاحدید و هزینه خود است.
 
بنا به این گزارش، ایرانسل سامانه مهر و مدرسه را به نشانی www.mehremadrese.ir در بسترهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود معرفی کند.
 
ایرانسل متعهد است برای اطلاع رسانی عمومی در مورد این پویش مردمی به مشترکین خود از طریق ارسال پیامک انبوه سراسری حداقل سه نوبت در سال با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام کنند.
 
ایرانسل همچنین مکلف به اختصاص رایگان کد دستوری ستاره ۲۴ مربع در شبکه ایرانسل و اتصال آن به درگاه سامانه مهر مدرسه برای واریز و کمک‌های داوطلبانه مشترکین است.

​​