تلفن همراه

تمدید زمان دورکاری کارکنان در شرکت مخابرات ایران تا پایان مهرماه

طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا پایان مهرماه تمدید شد و ساعت کاری نیز همچنان از  ۸ الی ۱۵ است.
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره ابتلا ، تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ تمدید و ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز همچنان از ۸ الی ۱۵ است .
 
بر اساس این خبر ، طرح دورکاری در ستاد و مناطق مخابراتی سراسر کشور، به تشخیص مدیر مربوطه برای کارکنانی که فعالیت آنها در منزل قابل انجام است اجرا می شود .
 
گفتنی ست، این طرح در شرکت مخابرات ایران ، به منظور به حداقل رساندن شیوع ویروس کرونا از روزهای آغازین همه گیری این ویروس، اجرا و ادامه آن نیز تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ تمدید شد .

​​