تلفن همراه

در نشست با نمایندگان شرکت خدمات اول و شسکام عنوان شد: تلاش مدیرعامل و هیات مدیره در افزایش رضایتمندی نیروهای شرکتی با تشکیل کارگروه مشترک

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشستی با نمایندگان شرکت خدمات اول و شسکام که صفری ، رییس هیات مدیره نیز حضور داشت با تاکید بر توجه سهامداران و هیات مدیره به مقوله نیروی انسانی شرکت اظهار داشت: به منظور رسیدگی به امور کارکنان و حرکت اساسی در جهت تامین خواسته ها و رفع دغدغه های آنان ،کارگروه ویژه ای با حضور مدیران دو شرکت، نمایندگان کارکنان و مدیران ارشد در حوزه های منابع انسانی و مالی تشکیل می شود تا پس از بررسی و احصای مشکلات و دغدغه های نیروهای شرکتی نسبت به رفع آن ها اقدام شود. 
 
در این دیدار، صفری رییس هیات مدیره شرکت بر ضرورت رسیدگی به خواسته های نیروی انسانی در شرکت تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی راضی و همراه با تعلق سازمانی، به عنوان مهم ترین عامل جذب مشتریان یک بنگاه اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل، تحقق رضایتمندی کارکنان و به ویژه نیروهای شرکتی در افزایش بهره وری، سودآوری و ارتقای برند شرکت نقش اساسی و انکار ناپذیری دارد.
 
سید مجید صدری نیز ضمن تاکید بر اینکه تحقق رضایتمندی کارکنان، موجب تسهیل در توسعه و پیشرفت شرکت است، افزود: در همین راستا برنامه های مختلفی با همکاری مدیران دو شرکت خدمات اول و شسکام برای رسیدگی بهتر به نیروهای شرکتی و رفع مشکلات آنان داریم تا در نهایت خانواده بزرگ مخابرات در سراسر کشور، با تلاش و کوشش خود، در توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش ارزنده خود را بهتر از گذشته ایفا کنند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین تاکید کرد : این توجه و رسیدگی به امور کارکنان می بایست در سراسر کشور و در سطح مناطق مخابراتی نیز اجرا شود و مدیران مناطق نیز موظف به پیگیری و رسیدگی به امور مختلف مربوط به نیروهای شرکتی هستند.
 

​​