تلفن همراه

صدری: پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه ازدواج فرزندان همکاران بازنشسته از سال ۹۷ تا کنون

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مابه التفاوت کمک هزینه ازدواج برای بازنشستگانی که فرزندان آنان از سال ۹۷ تا کنون ازدواج کردند پرداخت می شود.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران, سید مجید صدری, مدیرعامل شرکت با بیان این مطلب افزود: این کمک هزینه به کارکنان شاغل بر اساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی, معادل ده برابر حداقل حقوق ماهانه, همه ساله از سال ۹۷ پرداخت شده اما مبالغ پرداختی در این خصوص به بازنشستگان کمتر از شاغلین بوده که با موافقت و تصویب هیات مدیره شرکت, مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران, تعداد افرادی که در سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ مشمول مابه التفاوت کمک هزینه ازدواج می شوند را ۲ هزار و ۹۷ نفر عنوان کرد و اظهار داشت هزینه پرداخت آن بالغ بر ۳۶۰ میلیارد ریال می باشد.
 
وی به نحوه و زمان پرداخت آن اشاره کرد و گفت: مابه التفاوت ۷۴۳ نفر مزدوجین سال ۹۷ با حقوق مهرماه و همچنین مشمولین سال های ۹۸ و ۹۹ نیز در ماه های بعد پرداخت خواهد شد.
 
صدری با اشاره به اینکه این کمک هزینه به هر فرد برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود خاطرنشان کرد: با موافقت هیات مدیره شرکت و این اقدام, میزان پرداختی کمک هزینه ازدواج فرزندان شاغلین و بازنشستگان یکسان خواهد بود.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان سخنان خود به امر توجه به معیشت کارکنان اشاره کرد و اظهارداشت: معیشت بازنشستگان, شاغلین دائمی, قراردادی و بخش خصوصی برای ما حایز اهمیت است .
 

​​