تلفن همراه

توسعه در مرکز مخابراتی صفادشت

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی صفادشت از تاریخ 23 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات صفادشت با پیش شماره 6542 در محدوده صفادشت به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​