تلفن همراه

مجید صدری:ارتقاء و رشد مخابرات منطقه تهران نیازمند داشتن یک برنامه بازاریابی عملیاتی مدون و پویاست

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، روز گذشته به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت اتصال فیبر نوری به مجتمع های مسکونی و تجاری ، اتصال مدارس به فیبرنوری و توجه به مشتریان پرمصرف ، با مدیران مخابرات این منطقه، جلسه کاری ویدئو کنفرانسی برگزار کرد.
 
سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت،روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در جلسه کاری به صورت ویدئوکنفرانسی،همراه با معاونین و مدیران ستادی با مدیران مخابرات منطقه تهران ،اظهار داشت : با اجرا واتصال فیبر نوری برای مجتمع های بزرگ مسکونی و تجاری بسیاری از مشتریان ساکن در مجتمع ها،می توانند با بهره مندی از زیرساخت های موجود ارتباطی و با کیفیت بالا از سرویسهای ارتباطی استفاده کنند.
 
وی در این نشست آنلاین با تاکید بر تلاش حداکثری برای اتصال مدارس منطقه تهران به فیبر نوری،تصریح کرد : با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم آموزش مجازی برای دانش آموزان ،ضرورت اتصال مدارس به فیبرنوری و تهیه زیرساخت های ارتباطی در سطح گسترده تر از اولویتهای شرکت مخابرات است .
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، همچنین افزود: برای توسعه بازار و ارتقاء منطقه مخابراتی تهران باید از طرح‌های خلاقانه با توجه به نیاز مخاطبین استفاده کرد که نیازمند یک برنامه بازاریابی عملیاتی مدون و پویاست.
 
وی همچنین کنترل و پیشرفت برنامه های جاری و در دست اقدام ، نظارت موثر و مستمر بر عملکرد پیمانکاران را امری ضروری دانست و گفت : مخابرات منطقه تهران باید بر عملکرد و فعالیت ها پیمانکاران نظارت بیشتری را داشته باشد وبا استفاده از مکانیزمی کلیه دریافتی ها در قبال ارایه سرویسهای مخابراتی مستقیما به حساب متمرکز شرکت واریز شود.

​​