فناوری اطلاعات

«امیر ناظمی» از حضور در انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انصراف داد

منبع: پیوست
 
 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات که دو هفته پیش خبر کاندیدا شدنش در ششمین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتشر شده بود، از این انتخابات انصراف داد.
 
 امیر ناظمی در رشته توئیتی دلیل این انصراف را نظرات منفی اعلام کرده که از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. ابزار ناخورسندی برخی فعالان شناخته شده صنفی نسبت به این تصمیم نیز دیگر دلیلی بوده که باعث شده امیر ناظمی، به عنوان یک فرد دولتی از حضور در انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کنارگیری کند.
 
ناظمی در رشته‌ توییتی که در این زمینه در توئیتر خود منتشر کرده با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی به خاطر امکان ارتباط دوسویه فرصت دریافت نظر عمومی نسبت به تصمیم‌های شخصی را فراهم می‌کند نوشته است: «امروز از کاندیداتوری انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای انصراف دادم. به عنوان یک شاخص، با خود شرط گذاشته بودم اگر ۱۵ نفر از فعالان شناخته شده صنفی در خصوص کاندیداتوری اعلام ناخورسندی گنند، ولو با یک لایک، از شرکت در انتخابات انصراف دهم، هرچند قانونی باشد.» او در ادامه این رشته توئیت تاکید کرده که از ابتدا با صراحت گفته است که هدفش برای حضور در این انتخابات ریاست یا نائب رئیسی این نهاد نیست بلکه می‌خواهد به عنوان عضوی از شورای مرکزی بتواند،فرصتی برای گفت‌وگو میان بخش خصوصی، دولتی و غیردولتی بسازد. او در پایان هم تاکید کرده که در خصوص بهبود ساختار نصر نیز ایده‌هایی دارد که به صورت مکتوب تقدیم رئیس منتخب خواهد کرد.
 
مهلت ثبت‌نام در ششمین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران یک هفته پیش به پایان رسید و با وجود انتشار اخباری در مورد کاندیداتوری افراد مختلف و شاخص از بخش‌های مختلف حوزه ICT در این انتخابات هنوز لیست نهایی افراد حاضر در دو گروه فراگیر و هم‌آفرین منتشر نشده است. ششمین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ۲۹ آبان و به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

​​