تلفن همراه

پیگیری برای حل مشکل کارت‌های اعتباری تلفن عمومی

منبع: بازار
جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع کاهش کارت‌های اعتباری تلفن عمومی را پیگیری می‌کنم تا مشکل حل شود.
 
 
 
 محمدجواد آذری جهرمی افزود: حدود یکسال پیش توزیع کارت‌های اعتباری تلفن عمومی دچار مشکل شد که همان موقع به مخابرات ایران تذکر دادیم و آن‌ها هم این کارت‌ها را تهیه کردند و در اختیار هموطنان گذاشتند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: بیشتر سربازها در پادگان‌ها و یا زندانیان از کارت‌های اعتباری تلفن همگانی استفاده می‌کنند که برای کمبود آن راه حل‌هایی پیش بینی شد تا مشکلشان برطرف شود.
 
آذری جهرمی افزود: به تازگی گزارشی از کاهش کارت‌های اعتباری تلفن عمومی دریافت نکردم، ولی اگر چنین مشکلی وجود دارد، باز هم پیگیری می‌کنم تا مشکل حل شود

​​