بازار سرمایه

کاهش درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت و افزایش درآمد از اینترنت

ICTna.ir – شرکت مخابرات ایران درحالی طی ماه های گذشته سال جاری به تدریج با کاهش درآمد از محل ارایه خدمات تلفن ثابت مواجه شده است که در همین حال درآمدهای آن از محل ارایه خدمات اینترنت پرسرعت افزایش چشمگیری یافته است.
 
tci logo.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، درآمد مخابرات از محل ارایه خدمات دیتا در شش ماهه نخست سال به 1672 میلیارد و 158 میلیون تومان رسید و در همین حال در مهر ماه 99 رکورد 390 میلیارد و 420 میلیون تومانی را ثبت کرد.
 
این درحالیست که مجموع درآمدهای این شرکت از محل ارایه خدمات مکالمات تلفن ثابت در شش ماهه نخست سال نصف درآمد اینترنت با رقم 800 میلیارد و 558 میلیون تومان بوده است و درآمدهای شناسایی شده طی دوره یک ماهه مهر ماه 99 نیز 175 میلیارد و 20 میلیون تومان بوده است.
 
گفتنی است، از مجموع درآمد 623 میلیارد و 170 میلیون تومانی مخابرات در مهر ماه 99، رقم 501 میلیارد و 100 میلیون تومان آن به درآمد حق استفاده از خدمات مخابراتی و رقم هفت میلیارد و 620 میلیون تومان هم به سایر درآمدهای حاصله اختصاص داشته است.

​​