تلفن همراه

بخشی ازبسته‌های اینترنت همراه اول افزایش جزئی دارد

منبع: فارس
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول ) گفت: بسته‌های اینترنت به جز چند مورد که افزایش جزیی داشته اند، افزایش قیمت نداشته اند.
 
 
مخاطبان موضوع « قیمت بسته‌های اینترنت به حالت قبل برگردد» را مطرح کرده و خواستار گفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )  درباره موضوع مصالبات مردمی بخش فارس من با عنوان « قیمت بسته‌های اینترنت به حالت قبل برگردد»  گفت: بسته‌های اینترنت به جز چند مورد که افزایش جزیی داشته اند، افزایش قیمت نداشته اند. این در حالیست که تقریباً قیمت همه کالاها و خدمات در چند سال اخیر افزایش یافته است.
 
براساس این گزارش ، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )  افزود: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )  به جز چند مورد که افزایش جزیی داشته اند، افزایش قیمت اینترنت نداشته است.

​​