تلفن همراه

قیمت پایه اینترنت همراه اول در چند سال اخیر افزایشی نداشته است

منبع: فارس
شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول ) اعلام کرد: قیمت پایه اینترنت همراه اول در چند سال اخیر افزایشی نداشته و بسته ها هم در پایین ترین سطح قیمتی تعریف شده اند.
 
مخاطبان موضوع « افزایش چشمگیر تعرفه اینترنت ایرانسل و همراه اول» را مطرح کرده و خواستار گفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )  درباره موضوع مصالبات مردمی با عنوان « افزایش چشمگیر تعرفه اینترنت ایرانسل و همراه اول »  اعلام کرد: قیمت پایه اینترنت همراه اول در چند سال اخیر هیچ گونه افزایشی نداشته و بسته های اینترنتی هم در پایین ترین سطح قیمتی تعریف شده اند.
 
براساس این گزارش ، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول ) اعلام کرد: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )  هیچ یک از بسته های اینترنتی خود را افزایش نداده و تعرفه ها همانند گذشته است.

​​