تلفن همراه

امکان کاهش قیمت بسته های اینترنتی همراه اول وجود ندارد

منبع: فارس
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول ) اعلام‌کرد: با توجه به اینکه قیمت بسته‌های اینترنت نزدیک به کف قیمتی تعیین شده است امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
 
 
 
مخاطبان موضوع « قیمت بسته‌های اینترنت به حالت قبل برگردد» را مطرح کرده و خواستار گفت وگو با مسوولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )  درباره موضوع مصالبات مردمی بخش فارس من با عنوان « قیمت بسته‌های اینترنت به حالت قبل برگردد»  اعلام کرد: با توجه به اینکه قیمت بسته‌های اینترنت در پایینترین قیمت و نزدیک به کف قیمتی تعیین شده می باشد امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
 
براساس اعلام روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول ) ، در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول ) با توجه به اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی که دارد در پایینترین قیمت است امکان تغییر در میزان تعرفه وجود ندارد.

​​