فناوری اطلاعات

سامانه سنجش سرعت اینترنت مخابرات راه اندازی شد

منبع: مهر
سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت شرکت مخابرات ایران راه اندازی شد.
 
 
 
 سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت مخابرات با هدف امکان بررسی سرعت مشترکان سرویس‌های اشتراکی اینترنت پرسرعت، ایجاد شده است و کیفیت و سرعت دسترسی مشترکان شرکت مخابرات ایران را می‌آزماید.
 
این سامانه به آدرس speedtest.tci.ir برای مشترکین اینترنت در دسترس است.
 
دسترسی به این سامانه از بخش مشتریان پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir نیز ممکن است.

​​