تلفن همراه

مجید صدری : ارتباط مستمر بین شوراهای اسلامی کار و مدیریت شرکت ، ضروری است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران  با تاکید بر اهمیت شوراهای اسلامی کار و تشکلهای قانونی حوزه ارتباطات گفت : همکاری متقابل در برنامه ریزی ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای مختلف به منظور ، برقراری رابطه مستمر بین شوراها و مدیریت شرکت ، امری بسیار مهم است.  
 
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیر منطقه کردستان و اعضای شورای اسلامی کار این منطقه که امروز چهارشنبه 28 آبان  برگزار شد، مسائل مختلف مربوط به کارکنان و بازنشستگان این منطقه را مورد بحث بررسی قرارداد.
 
وی با اشاره به اینکه  نقش شورای اسلامی کار، در مشارکت بدنه شرکت برای پیشرفت اهداف و دفاع از حقوق کارکنان با اهمیت است گفت : با همیاری و همدلی بین اعضای شورای اسلامی کار و شرکت مخابرات ایران می توان بسیاری از مسایل و مشکلات مربوطه را به حداقل رساند .
 
دراین جلسه ویدیوکنفرانسی که به همراه آقایان: فرقانی ، معاون توسعه سرمایه انسانی ، بیدخام مشاور مدیر عامل و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل و ظریفی آزادمشاور مدیر عامل و مدیرکل دفتر مدیر عامل برگزار شد ، ضمن تاکید بر اهمیت نیروی انسانی به عنوان بزرگ ترین سرمایه شرکت اظهارداشت : تمام مدیران باید همیشه گوش شنوای مسائل و دغدغه های کارکنان باشند و تا جایی که ممکن است در جهت رفع مشکلات آنان بکوشند.
 
سیدمجید صدری باتاکید بر ضرورت رفع مشکلات کارکنان و بازنشستگان ازتشکیل کمیته ای برای بررسی مسایل امور کارکنان و بازنشستگان منطقه کردستان خبردادو گفت : از پیشنهادهای سازنده  شوراهای اسلامی کار  استقبال می کنیم .
 
وی با بیان اینکه  توجه به منابع انسانی و کرامت کارکنان در اولویت شرکت است، گفت : شرکت مخابرات ایران ، در راستای تحقق برنامه های شرکت و با هدف ارتقاء سطح رضایت مندی و بهبود روحیه خدمتی کارکنان گام های اساسی و ارزشمندی در این راستا برداشته است .
 
در این جلسه اعضای شورای اسلامی کارمنطقه کردستان نیزبا طرح مطالبی را در خصوص مشکلات و مسائل موجود در بین کارکنان و بازنشستگان منطقه کردستان ، ازتوجه ویژه مدیریت شرکت مخابرات ایران درجهت حل مسایل موجود تشکر نمودند و بر حفظ همدلی و همیاری در جهت حفظ و ارتقای برند شرکت تاکید کردند.
 
همچنین در این جلسه کارآزادحکمت ،مدیر منطقه کردستان با تایید  نقش منابع انسانی در پیشرفت و بهره وری شرکت بر تداوم برگزاری جلسه های بررسی مسائل و چالش های منابع انسانی شركت تاکید و از مدیر عامل واعضائ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران برای توجه ویژه به منابع انسانی در این منطقه قدردانی کرد .

​​