تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید بهشتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید بهشتی از تاریخ دوم آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت یک بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​