فناوری اطلاعات

آذری جهرمی خطاب به مدیران در جلسه کنترل پروژه استان هرمزگان: فرض کنید بچه های خودتان در مناطق فاقد ارتباطات تحصیل می کنند

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه استان هرمزگان از مدیران مسوول در توسعه ارتباطات در شرق این استان خواست زمان را برای اتمام پروژه ها از دست ندهند.
 محمد جواد آذری جهرمی در جلسه ویدیوکنفرانسی کنترل پروژه های ارتباطی استان هرمزگان که در حضور فریدون همتی استاندار این استان برگزار شد میزان پیشرفت پروژه های تجهیز فیبر نوری و ارتقا و راه اندازی سایت های تلفن همراه را پیگیری و بررسی کرد.
در این جلسه که مدیران بخش های مرتبط در استان و اپراتورها به صورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند، وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه ما به دلیل عقب ماندگی های تاریخی شرق استان هرمزگان به این منطقه مدیون هستیم، گفت:  لازمه توسعه این منطقه ایجاد شبکه و دسترسی های ارتباطی است که باید به سرعت انجام شود.
وی خطاب به مدیران مسوول توسعه ارتباطات در استان هرمزگان تاکید کرد، که فرض بگیرید بچه های خود شما باید در این مناطق فاقد ارتباطات تحصیل کنند و نباید برای توسعه ارتباطات در مناطق شرق این استان زمان را از دست داد.
آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: با نصب و راه اندازی 86 سایت تلفن همراه تا پایان دی ماه تمام پروژه های پیش بینی شده در مناطق شرق این استان به بهره برداری می رسد.
بر اساس این گزارش، احد قویدل مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان مشکل اصلی در راه اندازی سایت های تلفن همراه در مناطق کوهستانی را نبود جاده دسترسی و شبکه انتقال برق عنوان کرد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت پروژه های شرق استان هرمزگان و پیگیری های شخص وزیر ارتباطات، تاکید کرد: ظرف دو هفته آینده مشکل جاده های دسترسی و شبکه انتقال برق برای راه اندازی سایت های تلفن همراه در این استان برطرف شود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه استان هرمزگان از مدیران مسوول در توسعه ارتباطات در شرق این استان خواست زمان را برای اتمام پروژه ها از دست ندهند.
 محمد جواد آذری جهرمی در جلسه ویدیوکنفرانسی کنترل پروژه های ارتباطی استان هرمزگان که در حضور فریدون همتی استاندار این استان برگزار شد میزان پیشرفت پروژه های تجهیز فیبر نوری و ارتقا و راه اندازی سایت های تلفن همراه را پیگیری و بررسی کرد.
در این جلسه که مدیران بخش های مرتبط در استان و اپراتورها به صورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند، وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه ما به دلیل عقب ماندگی های تاریخی شرق استان هرمزگان به این منطقه مدیون هستیم، گفت:  لازمه توسعه این منطقه ایجاد شبکه و دسترسی های ارتباطی است که باید به سرعت انجام شود.
وی خطاب به مدیران مسوول توسعه ارتباطات در استان هرمزگان تاکید کرد، که فرض بگیرید بچه های خود شما باید در این مناطق فاقد ارتباطات تحصیل کنند و نباید برای توسعه ارتباطات در مناطق شرق این استان زمان را از دست داد.
آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: با نصب و راه اندازی 86 سایت تلفن همراه تا پایان دی ماه تمام پروژه های پیش بینی شده در مناطق شرق این استان به بهره برداری می رسد.
بر اساس این گزارش، احد قویدل مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان مشکل اصلی در راه اندازی سایت های تلفن همراه در مناطق کوهستانی را نبود جاده دسترسی و شبکه انتقال برق عنوان کرد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت پروژه های شرق استان هرمزگان و پیگیری های شخص وزیر ارتباطات، تاکید کرد: ظرف دو هفته آینده مشکل جاده های دسترسی و شبکه انتقال برق برای راه اندازی سایت های تلفن همراه در این استان برطرف شود.
 

​​