فناوری اطلاعات

اطلاعات بیماران کرونایی برزیلی فاش شد/رئیس جمهور هم در امان نماند

منبع: مهر
 
 
یکی از کارمندان بیمارستانی در برزیل دو مخزن اطلاعات بیماران مبتلا به کووید۱۹ در این کشور از جمله اطلاعات رئیس جمهور و ۷ وزیر او را فاش کرده است.
 
 به نقل از انگجت،  روزنامه برزیلی «استادائو» فاش کرد یکی از کارمندان بیمارستان سائوپائولو جزئیات مربوط به ۲ مخزن اطلاعاتی دولت را در گیت هاب بارگذاری کرده و به این ترتیب اطلاعات میلیون ها بیمار مبتلا به کووید۱۹ در این کشور را فاش کرده است.
 
در این مخزن ها اطلاعاتی از جمله نام بیماران، آدرس، اطلاعات شناسایی و تاریخچه پزشکی آنها وجود داشته است.
 
اطلاعات مذکور مربوط به بیماران کووید۱۹ با علائم معتدل و همچنین مبتلایانی بوده که در بیمارستان بستری شده اند. جالب آنکه این اطلاعات حتی شامل بیماران رده بالا ماننده  رئیس جمهور برزیل، خانواده او،  فرمانداران ایالات ها و ۷ وزیر است.
 
البته این اطلاعات از گیت هاب حذف شده اند و مقامات اقداماتی انجام دادند تا افراد غیرمجاز نتواننند به آنها دسترسی یابند. هنوز مشخص نیست چند فرد به این اطلاعات دسترسی داشته اند.
 
چنین دسترسی غیر مجازی بسیار خطرناک است و بیماران را در معرض ریسک کلاهبرداری و سرقت هویت قرار می دهد. این امر به خصوص برای بیمارانی چالش برانگیز است که در بیمارستان بستری هستند زیرا فرصت واکنش نسبت به هیچ گونه سرقتی را ندارند.

​​