فناوری اطلاعات

ارائه خدمات صندوق نوآوری به صورت تلفنی و مجازی

منبع: تسنیم

 
صندوق نوآوری و شکوفایی در ایام تعطیلات کرونایی خدمات خود را به صورت تلفنی و مجازی به شرکتهای دانش بنیان متقاضی ارائه می‌کند.
 
پیرو اعلام تعطیلی دستگاه‌های اجرایی، صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات به شرکت‌های دانش بنیان را به صورت غیر حضوری ارائه خواهد کرد.
 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان اعلام کرد با توجه به اهمیت تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تاکید صندوق نوآوری بر عدم ایجاد اختلال در فعالیت و اقتصاد شرکت‌ها و با عنایت به مصوبه دولت مبنی بر رعایت شرایط و دستورات ستاد ملی کرونا، به جای مراجعه حضوری از طریق سامانه‌های مجازی درخواست خود را پیگیری کنند.
 
لذا خدمات صندوق نوآوری برقرار بوده و شرکت‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی و یا به صورت تلفنی پیگیری کنند.

​​