فناوری اطلاعات

مایکروسافت پلتفرم مدیریت واکسن کرونا عرضه کرد

منبع: مهر
 
 
مایکروسافت پلتفرمی طراحی کرده که به شرکت‌ها و مؤسسات درمانی و نیز دولت‌ها امکان می‌دهد برای توزیع و تزریق واکسن کرونا به بهترین شکل برنامه‌ریزی کنند.
 
به نقل از زد دی نت، شرکت‌های فراوانی در طراحی این پلتفرم با مایکروسافت همکاری داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به اکسنتر، آواناده، مزیک گلوبال و غیره اشاره کرد. البته برخی از این شرکت‌ها خود به دنبال طراحی پلتفرم‌های مشابهی هستند که مبتنی بر خدمات کلود مایکروسافت هستند.
 
پلتفرم یادشده برنامه‌ریزی برای توزیع ایمن و دقیق واکسن کرونا در نقاط مختلف یک یا چند کشور که توسط شرکت‌های مختلف تولید شده و باید بیش از یک بار تزریق شوند را امکان پذیر می‌کند. این پلتفرم ثبت دقیق مشخصات بیماران و ارائه دهندگان خدمات واکسن، برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توزیع و تزریق واکسن، گزارش‌گیری، تحلیل آماری و پیش بینی روندهای آتی را ممکن می‌کند.
 
مایکروسافت از ابتدای شیوع ویروس کرونا در مارس گذشته بیش از ۲۳۰ مأموریت را با هدف برنامه‌ریزی و مدیریت تزریق واکسن کرونا انجام داده است، اما با طراحی پلتفرم جدید موسوم به ثبت واکسن و راه حل مدیریتی یا VRAS این کار را به شیوه‌ای نظام مندتر انجام خواهد داد.

​​