فناوری اطلاعات

سازمان فضایی بیشترین بودجه را در زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات دارد

منبع: پیوست
سازمان فضایی براساس بودجه سال آینده، بیشترین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را در میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خود اختصاص داده است.
 
 بررسی ردیف‌های هزینه‌ای دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد از نظر بودجه هزینه‌ای، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از دیگران بودجه می‌گیرد. برای این سازمان در بخش هزینه‌ای ۱۵۸ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شده است. پس از آن نیز پژوهشگاه فضایی قرار داد که اندکی بیش از ۱۱۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان بودجه هزینه‌ای خواهد داشت. در همین حال آن دسته از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات که در سال آینده سودده خواهند بود، بودجه هزینه‌ای‌شان را از دولت نمی‌گیرند.
 
شرکت‌های پست بانک، فرودگاه پیام و سازمان فناوری اطلاعات هیچ بودجه‌ای دریافت نخواهند کرد و تنها دو شرکت زیرساخت و پست، سال آینده ردیف بودجه سرمایه‌ای دارند. شرکت پست همچنین یک ردیف در ذیل تبصره ۱۹ لایحه بودجه دارد که براساس آن ۶۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
 
در تبصره ۱۹ آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمهتمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.» با استناد به این تبصره در لایحه بودجه پیش‌بینی شده سازمان فضایی برای «ایجاد، توسعه و تأمین بسترهای ارائه خدمات فضایی» مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کند. این پروژه که پیش از این آغاز شده تا پایان نیمه اول سال جاری ۱۳ درصد پیشرفت داشته است.
 
 
بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات/ارقام به میلیون ریال
همچنین شرکت پست به منظور «ایجاد و توسعه سامانه‌های ارائه خدمات نوین و بسترهای ارتقاء ظرفیت ترانزیت پستی» در ۵ استان تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز در مجموع ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد.
 
با توجه ارقامی این تبصره، بودجه سازمان فضایی از دیگر زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر است. همچنین اگر بودجه پژوهشگاه فضایی را در نظر بگیریم، می‌توان گفت سال آینده برنامه فضایی ایران بودجه مناسبی خواهد داشت.
 
سازمان فضایی در سال آینده اندکی بیش از ۲۸ میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومان بودجه سرمایه‌ای و حدود ۳۹ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان بودجه هزینه‌ای خواهد داشت. برای پژوهشگاه فضایی نیز ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

​​