فناوری اطلاعات

پست‌بانک پیشرو در توسعه خدمات بانکی روستایی

فعالیت بیش از پنج هزار باجه فعال روستایی «پست‌بانک» این بانک را به‌عنوان بانک پیشرو در ارائه خدمات بانکی به روستاییان معرفی کرده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیست ‌و نهمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند» خدمات پست‌بانک ایران به روستاییان سراسر کشور را موردبررسی قرار داده است.
 
پست‌بانک، بانک عامل پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی و پرداخت تسهیلات تبصره‌ای، با نرخ ترجیحی در بخش‌های صنعت و کشاورزی و بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است. پست‌بانک در حال حاضر با بیش از پنج هزار باجه فعال، به روستاییان خدمات مالی و بانکی ارائه می‌دهد.
 

​​