فناوری اطلاعات

آغاز به کار آزمایشگاه تخصصی ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی نسل چهارم

paj.jpg
 
 
آزمایشگاه تخصصی ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی نسل چهارم، جهت اطمینان از تطابق عملكرد و كارآیی این تجهیزات با استانداردهایی كه در سطح دنیا برای این فناوری تدوین شده در گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشکده فناوری ارتباطات آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای شکوهی مجری پروژه آزمایشگاه گفت: آزمایشگاه تایید نمونه ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی رادیویی نسل چهارم، با جدیدترین تجهیزات و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی، در پژوهشگاه ICT شروع به کار کرده و در حال حاضر پذیرای سازمان‌ها، وارد کنندگان و سازندگان تجهیزات مخابراتی و نیز شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌هایی است که بر روی ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی نسل چهارم کار می کنند.
 
شکوهی افزود: این آزمایشگاه علاوه بر آزمون سامانه‌های وارداتی، بستری است برای ارائه خدمات آزمایشگاهی برای بررسی و آزمون سامانه‌هایی كه توسط تولیدكنندگان داخلی، با استفاده از ایده‌های جدید دانشگاه‌ها و شركت‌های دانش‌بنیان، ساخته شده است. در آزمایشگاه تخصصی مذکور علاوه بر انجام آزمون‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی و توسط تجهیزات پیشرفته، موارد مختص هر كشور مانند شرایط زیرساخت مخابراتی و نیازهای آن، الزامات، انتظارات و ارتقای كیفی شبكه‌های مخابراتی، مورد توجه قرار می‌گیرد و لازم است كه با توجه به شرایط بومی، تایید شود.
 
این پژوهشگر گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار ادامه داد: اجرای توسعه شبکه پهن‌باند در چارچوب شبکه ملی اطلاعات یکی از برنامه‌های اصلی وزارت ارتباطات و ‏فناوری اطلاعات بوده و به همین منظور، نسل  ‏چهارم ارتباطات سیار (۴G) در چارچوب استفاده از شبکه پهن‌باند به بهره‌برداری رسید.‏ ‎در این راستا فناوری‌های نسل چهارم مخابرات سیار نظیر LTE به کشور وارد شد و برای اطمینان از تطابق عملكرد و كارآیی این تجهیزات با استانداردهایی كه در سطح دنیا برای این فناوری تدوین شده است، آزمایشگاه تخصصی ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی نسل چهارم با جدیدترین تجهیزات و مطابق با استانداردهای جهانی به تازگی آغاز به کار کرده و اکنون پذیرای تولیدکنندگان، واردکنندگان، شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه هایی است که بر روی ایستگاه های پایه و تکرارکننده های نسل چهارم کار می کنند. در این راستا این آزمایشگاه قادر به همکاری با شرکتهای دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی به صورت انجام آزمونهای استاندارد و ارزیابی محصولات مختلف این فناوری در جهت بومی سازی ساخت و توسعه محصولات و تجهیزات نسل چهارم است.
 
وی گفت: پروژه ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه در راستای نیاز کشور به تجهیزات نسل چهارم در گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار و اداره آزمایشگاه‌های پژوهشکده فناوری ارتباطات تعریف و پس از مطالعات اولیه در رابطه با تجهیزات نسل چهارم، آزمون های توصیه شده استانداردهای جهانی برای تایید نمونه و تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز، اقدام به تدوین روالهای آزمون و نیز خریداری تجهیزات اندازه گیری کرد. هم اکنون آزمایشگاه آماده خدمت رسانی است و توانایی انجام آزمونهای استاندارد بر روی ایستگاه های پایه و تکرارکننده های نسل چهارم را دارد. مشتریان اصلی این آزمایشگاه، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات دسترسی نسل چهارم هستند که برای بهره برداری از تجهیزاتشان در شبکه مخابراتی کشور به تاییدیه نیاز دارند.
 
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سعی شده تا تجهیزات اندازه گیری خریداری شده برای آزمایشگاه از پیشرفته و جدیدترین تجهیزات در نوع خود باشند، علاوه بر اینکه میتوان از این تجهیزات برای اندازه گیریهای نسل چهارم از قبیل آزمون انواع پروتکلها و سنجش کارآیی تجهیزات آن استفاده کرد، به سهولت میتوان آنها را برای انواع آزمونهای رادیویی از قبیل اندازه گیریهای مربوط به توان، طیف، سیگنالهای مزاحم، پهنای باند و دیگر آزمونهای سیگنالهای رادیویی و نیز مطالعات و اندازه گیریهای فناوری های دیگر از قبیل نسل پنج نیز به کار برد.

​​