بازار سرمایه

درآمد 445 میلیارد تومانی مخابرات در آذر ماه

ICTna.ir – درآمد شرکت مخابرات ایران در آذر ماه 99 به 445 میلیارد و 378 میلیون تومان رسید که در مقایسه با آبان ماه امسال 112 میلیارد تومان کاهش یافته است.
 
TCI.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین درآمد این شرکت از محل ارایه خدمات اینترنتی با رقم 301 میلیارد و 18 میلیون تومان بوده است که 78 میلیارد تومان کمتر از ماه قبل است.
 
در این میان سهم درآمدی شرکت مخابرات ایران از محل ارایه خدمات تلفن ثابت نیز با کاهش 21 میلیارد تومانی در مقایسه با ماه گذشته به 108 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است.
 
درآمد شناسایی شده این شرکت از محل حق استفاده از خدمات مخابراتی 33 میلیارد و 80 میلیون تومان و از محل سایر درآمدها دو میلیارد و 780 میلیون تومان بوده است.

​​