تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کاظمیان، مرحوم نهری، شهید نصرالهی و قدس از تاریخ 25 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابراتی شهید کاظمیان، مرحوم نهری، شهید نصرالهی و قدس از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​