تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 6 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای هفتم تیر، شهید اکبری، شهید حق شناس، شهدای شهریار، فجر دماوند و بیدگنه، از تاریخ 29 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های 8881 الی 8884، 8886، 8834، 8814، 8607 و8830 الی 8832  در محدوده خیابان های نوری اسفندیاری، ملایری پور، سلیمان خاطر و زیرک زاده، در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7711، 7712، 7732 الی 7735، 7778، 7778، 7796 و 7679 در محدوده خیابان های 242، 246، شهید رجایی و استخر، در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4476 در محدوده شهرک مهر و در مرکز مخابرات شهدای شهریار با پیش شماره های 6522، 6524 الی 6529 در محدوده رضی آباد بالا، دینارآباد، خادم آباد و شهریار به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش با اجرای عملیات توسعه و کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات فجر دماوند در محدوده خیابان فرهنگ و در مرکز مخابرات بیدگنه با پیش شماره 6572 به مدت سه روز دچار اختلال می شود.  
 

​​