فناوری اطلاعات

باقری اصل: خواستار بهره گیری از ظرفیت کارشناسی پژوهشگاه ICT هستیم

bagheri.jpg
 
نشست بررسی همکاری های مشترک بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و روسای پژوهشکده های پژوهشگاه ICT و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هدف انجام پروژ های مشترک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نقش این دبیر خانه در اجرای دولت الکترونیک به بیان و بررسی طرح های اصول حاکم بر معماری مراکز تبادل اطلاعات، بررسی و حل مسائل حقوقی از طریق نظر سنجی خبرگان و مستند سازی آنها، شناسنامه خدمات و  استانداردسازی داده و اطلاعات، استراتژی های بکارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات هوشمند و معماری شبکه ارتباطی دستگاه های اجرایی در چشم انداز دولت هوشمند پرداخت و اظهار داشت: ما خواستاریم تا با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی پژوهشگاه و با همکاری دو مجموعه، پس از مشخص شدن مسئولین هر طرح به بررسی و شرح خدمات بپردازیم.
 
فسنقری در ادامه جلسه گفت: با توجه به ظرفیت بالای کارشناسی پژوهشگاه از این طرح استقبال می کنیم. وی ضمن مشخص نمودن مسئولین هر طرح افزود: تمام تلاشمان را می کنیم در مدت زمان کوتاهی شناسنامه قابل قبول آماده کرده و پس از تایید از سوی شورای پژوهشی انجام پذیرد.
 
بنابراین گزارش مقرر گردید مستندات حوزه های نام برده، توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال و پروپوزال اولیه از سوی پژوهشگاه ICT  تهیه گردد و پس از تایید پروپوزال اولیه و توافقات آتی، موضوع در شورای پژوهشی پژوهشگاه طرح و آماده اجرا شود.
 

​​