تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 10 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی استقلال، صفا دشت، شهید سعادتمند، شهید کاظمیان، شهید زارعی، شهید نصرالهی، شهید مطهری، چیتگر، شهید رجایی، شهید دستغیب از تاریخ 30 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2201 الی 2205، 2265، 2266، 2620 الی 2623، 2635، 2629 و 2630 در محدوده خیابان های محمودیه، پیروز، الف، صفای اصفهانی، آبان و بهمنی به مدت 48 ساعت و  در مرکز مخابرات صفا دشت با پیش شماره 6543 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید سعادتمند از ساعت 22 به مدت 8 ساعت و در  مراکز مخابراتی شهید کاظمیان، شهید زارعی، شهید نصرالهی، شهید مطهری، چیتگر، شهید رجایی، شهید دستغیب از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​