تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 5 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید مطهری، شهید رجایی، شهید دستغیب، شهید محلاتی و شهید بابایی از تاریخ دوم بهمن ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی کابل در مراکز مخابراتی شهید مطهری، شهید رجایی، شهید دستغیب، شهید محلاتی و شهید بابایی از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​