بازار سرمایه

جبران کسری سرمایه در گردش مخابرات با تسهیلات بانکی

ICTna.ir – شرکت مخابرات ایران با کسری سرمایه در گردش مواجه شده و به دنبال آن موجب افزایش مانده تسهیلات دریافتی شده است. از همین رو این شرکت قصد دارد از طریق دریافت تسهیلات بانکی و خرید تجهیزات از طریق گشایش LC به صورت فاینانس کسری سرمایه در گردش خود را جبران کند.
 
TCI.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در دوره 9 ماهه میانی منتهی به 30 آذر سال 1399، شرکت مخابرات وجوه نقدی معادل 1393 میلیارد و 230 میلیون تومان داشته و دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های آن معادل 7787 میلیارد و 357 میلیون تومان، مجموع دارایی جاری معادل 10 هزار و 767 میلیارد و 144 میلیون تومان و مجموع بدهی جاری معادل 12 هزار و 236 میلیارد و 278 میلیون تومان بوده که این موضوع موجب کسری سرمایه در گردش آن شده است.
 
براساس گزارشی که شرکت مخابرات ایران به بورس داده، کسری سرمایه در گردش موجب افزایش مانده تسهیلات دریافتی در پایان دوره موردنظر نسبت به سال مالی 98 شده است.
 
در این میان، مانده تسهیلات پرداختی تا پایان آذر ماه 99 نیز مبلغ 3474 میلیارد و 554 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 9 درصد کاهش یافته است
 
براساس این گزارش، مطالبات شرکت مخابرات نسبت به سال گذشته نیز حدود 8 درصد کاهش یافته است که عمدتا ناشی از وصول مطالبات از مشترکین است اما باتوجه به مانده مطالبات، مخابرات انتظار دارد تا با وضول آنها و مدیریت وجه نقد و تامین تجهیزات مخابراتی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، از رشد تسهیلات مالی دریافتی تا حد امکان پیشگری کند.

​​