تلفن همراه

با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه اینترنت زیرساخت 25 درصد کاهش یافت

ICTna.ir - دقایقی پیش و با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت 25 درصد کاهش یافت.

TIC.png

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، پیرو وعده پیشین وزیر ارتباطات در خصوص احتمال کاهش تعرفه اینترنت در صورت افزایش ترافیک، گام اول این فرآیند امروز صبح و با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برداشته شد و تعرفه اینترنت شرکت زیرساخت 25 درصد کاهش یافت.

به نظر میرسد این کاهش تعرفه با هدف جبران بخشی از افزایش هزینه های اپراتورها به ویژه در حوزه افزایش نرخ ارز، تورم و توسعه زیرساخت ارتباطی در شرایط کرونا انجام شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.


​​