فناوری اطلاعات

اکسل مایکروسافت به زبان برنامه نویسی تبدیل می‌شود

منبع: همکاران سیستم
مایکروسافت که از نرم افزار صفحه گسترده اکسل خود به عنوان یک زبان برنامه نویسی یاد می‌کند در حال کار کردن روی محصول جدیدی موسوم به LAMBDA تا آن را به یک زبان برنامه نویسی مستقل تبدیل کند و ارزیابی تست «تورینگ» این محصول به تازگی به اتمام رسیده است.
تست «تورینگ» در اصل به معنی یک آزمون جامع برای زبان برنامه نویسی است که توانایی تقلید از ماشین تورینگ را نشان می‌دهد. براساس تعریفی که در این زمینه ارایه شده است گفته می‌شود که «اگر شما بتوانید هر الگوریتم احتمالی را با آن پیاده کنید، یک زبان برنامه در حالیت “تورینگ کامل” را در اختیار دارید.»
این همان اتفاقی است که هم اکنون برای زبان برنامه نویسی LAMBDA صورت گرفته است و از آن با تست کامل تورینگ یاد می‌کنند.
محققان مایکروسافت با انتشار یک مطلب وبلاگی در این خصوص توضیح دادند: «هم اکنون می‌توانید به طور کلی هر محاسبه‌ای را به زبان فرمول اکسل بنویسید»
محققان برای رسیدن به این هدف در پروژه Calc Intelligence دو نقصان در مورد پروژه LAMBDA را مورد بررسی قرار دادند که در هماهنگی با گروه توسعه دهنده اکسل آنها را بررسی کردند و نتایج آن برای نخستین بار ماه گذشته اعلام شد. دو نقصان اصلی که هم اکنون برطرف شده‌اند به قرار زیر اعلام شد:
 
– زبان فرمول اکسل که فقط مقادیر مقیاسی از جمله اعداد، رشته‌ها و … را پشتیبانی می‌کند
– این زبان به کاربران اجازه نمی‌دهد توابع جدید را تعریف کنند.
 

​​