تلفن همراه

مصوبه بیت استریم در شرکت مخابرات ایران اجرایی شد

 
باشروع کار،  هیئت مدیره و مدیر عامل جدید در شرکت مخابرات ایران ، قرارداد مصوبه بیت استریم، بعد از بررسی و بازبینی های لازم و با رعایت مقررات ،  با یکی از fcp های واجد شرایط نهایی و اجرایی شد .
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه بیت استریم ، به منظور ایجاد فرصت های جدید برای دارندگان پروانه شبکه و براساس پورت های واگذار شده به شرکت های fcp تصویب شده بود؛  با بررسی های هیئت مدیره جدید شرکت ، نهایی و با یکی از fcp ها در قالب قرارداد اجرایی شد.
 
طبق مصوبه ۲۶۰ کمیسیون سازمان تنظیم مقررات در جهت ایجاد فرصت های جدید برای استفاده از منابع و امکانات موجود و ارایه خدمات عمده‌فروشی زیرساخت‌های ارتباطی و به منظور رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارایه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت سیمی-کابلی ، قراداد بیت استریم بین مخابرات ایران و دارندگان پروانه شبکه تصویب شد. این قرارداد از طریق اشتراک در بخش دسترسی و جلوگیری از هدر رفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه با سرعت بیشتر در تمام نقاط کشور به تصویب رسید.
 
لازم به ذکر است شرکت مخابرات ایران، با اجرای این مصوبه با اشتراک زیرساخت‌های فیبرنوری با شرکت های دارنده پروانه FCP و Servco در چارچوب مصوبات سازمان تنظیم مقررات با تمام شرکت های واجد شرایط همکاری می کند .
 

​​