تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 4 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید رمضانی، شمس آباد، گلستان ( شهید ورمرزیاری) و قاسم آباد از تاریخ 5 اسفند ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابرات شهید رمضانی، شمس آباد، گلستان ( شهید ورمرزیاری) و قاسم آباد از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​