فناوری اطلاعات

مدیرعامل پست‌بانک ایران؛ خواستار تعامل بیشتر با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم

پپپپپپ.jpg
 
مدیرعامل پست‌بانک ایران با شرکت در رویداد معرفی دستاوردهای بومی‌سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات خواستار تعامل بیشتر با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شیری مدیرعامل پست‌بانک ایران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بومی شبکه ملی اطلاعات گفت: در حال حاضر در عصر فناوری اطلاعات به سر می‌بریم و بانک‌ها به دلیل ماهیت اطلاعات بری بیشترین کاربری و استفاده را از فناوری اطلاعات دارند.
 
وی گفت: موضوعانی که در نمایشگاه در معرض دید گذاشته‌شده حاصل تلاش متخصصان کشور برای پیش برد اقتصاد دیجیتالی است. اقتصاد دیجیتالی می‌تواند نقش محوری در اقتصاد ملی داشته باشد و در این میان، شبکه بانکی با گسترش بانکداری دیجیتالی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش و تعمیق اقتصاد دیجیتالی ایفا کند.
 
شیری خاطرنشان کرد، بخشی از این سامانه‌ها که در این نمایشگاه ارائه‌شده می‌تواند در حوزه بانکی بسیار کمک کند، ازجمله سامانه پدافند غیرعامل پدسا که بخشی از آن مربوط به حوزه مالی بوده و می‌تواند به‌نظام مالی و بانکی کمک نماید.
 
وی افزود: بحث امنیت شبکه نیز که در پژوهشگاه دنبال می‌شود، بخش عمده‌ای از نیازهای بخش بانکی و مالی را می‌تواند پوشش دهد، بنابراین می‌بایست همکاران ما در پست‌بانک با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعامل و همکاری نزدیک داشته باشند تا در آینده استفاده از دانش تولیدشده فراهم شود و از منافع آن بهره‌مند شویم و درنتیجه خدمات بهتر و مطمئن‌تری به مشتریان و ذی‌نفعان جامعه ارائه دهیم.
 
 شیری در پایان یادآور شد: بی‌تردید تلاش مشترک پست‌بانک ایران به دلیل حضور گسترده در سطح کشور و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند سرعت تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور را تسریع کند و به کاهش شکاف دیجیتالی و برابری‌های ارتباطاتی در کشور کمک کند.

​​