فناوری اطلاعات

تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد

تفاهم.png
 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم نامه همکاری فی ما بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با هدف همکاری مشترک در امور حمل و نقل هوایی کشور در حوزه های نوآوری، پژوهش و توسعه کاربری هوش مصنوعی منعقد گردید.
 
بنابراین گزارش مقرر شد پژوهشگاه ICT در تدوین برنامه دو جانبه بلند مدت و تعریف و اجرای پروژه های مورد نیاز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، همچنین پژوهشگاه می بایست در خصوص اشتراک گذاری و تخصیص فضای فیزیکی زیرساخت های پردازشی و ذخیره سازی با شرکت مذکور همکاری کند.
 
با انعقاد تفاهم ناهم مذکور مقرر شد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص مطالعات و تدوین نقشه راه توسعه فناوری هوش مصنوعی و افزایش آگاهی و فرهنگ سازی کاربری فناوری هوش مصنوعی در حوزه حمل و نقل  اقدام نماید.
 
گفتنی است شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز می بایست با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انعقاد قراردادهایی آتی احتمالی مورد توافق طرفین، همکاری کند.

​​