تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید اکبری و پیام نور از تاریخ دهم اسفند ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7711، 7712، 7732 الی 7735، 7796، 7778، 7779 و 7679 در محدوده خیابان های کلهر، احسان، 137 و گودرزی به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات پیام نور از ساعت 24 به مدت 10 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​