تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید مدنی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید مدنی از تاریخ 13 اسفند ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید مدنی از ساعت 23 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​