بازار سرمایه

درآمد 377 میلیارد تومانی مخابرات در بهمن ماه

ICTna.ir – مجموع درآمد کسب شده شرکت مخابرات ایران در بهمن ماه 99 به 377 میلیارد و 842 میلیون تومان رسید.
 
tci logo.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، دو سوم این مبلغ به ارزش 225 میلیارد و 132 میلیون تومان به درآمد مخابرات از محل ارایه سرویس‌های اینترنتی اختصاص داشته است.
 
درحالیکه درآمدهای مخابرات از ارایه خدمات اینترنتی نسبت به ارایه خدمات تلفنی پیشی گرفته است، درآمد آن از محل ارایه خدمات صوتی تلفن ثابت به مبلغ 111 میلیارد و 365 میلیون تومان و به نصف درآمد خدمات دیتا کاهش یافته است.
 
در همین زمان درآمدهای حاصل از ارایه خدمات اتصال متقابل به 32 میلیارد و 80 میلیون تومان و سایر درآمد به 9 میلیارد و 265 میلیون تومان رسیده است.

​​