فناوری اطلاعات

مدیرعامل شرکت پست: وضعیت استخدامی ۲ هزار نفر نیروهای شرکتی تغییر کرد

منبع: ایرنا
 
 مدیرعامل شرکت پست ایران با اشاره به نقش نیروی انسانی در توسعه فعالیت های پستی در مورد تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی ،گفت: بخشی از این موضوع مربوط به این نهاد است که تاکنون وضعیت ۲ هزار نفر از نیروها تغییر پیدا کرده و بخشی هم با کمک مجلس و تصویب قانون امکان پذیر است.
 
رمضانعلی سبحانی فر روزچهارشنبه در دیدار با تعدادی از نامه رسانه های اداره کل پست یزد با بیان اینکه هیچ یک از سازمان های وزارت ارتباطات و  فناوری اطلاعات به اندازه این شرکت نیرو ندارد، افزود: در حالیکه سازمان زیرساخت هزار و ۶۰۰ نفر نیرو دارد ،در شرکت پست ۲ برابر این تعداد نیروی انسانی فعالیت دارد ، در حالیکه منابع مالی و درآمدها را باید شرکت تامین کند،تا با کمک هم بتوان توسعه را در شرکت یادشده رقم زد.
 
وی خاطرنشان کرد: شرکت پست از نظر سیستم مالی؛ دارای سامانه درآمد و هزینه است و باید درآمد داشته باشد تا هزینه کند و بودجه دولتی هم ندارد براساس بضاعت مالی خود هزینه می کند.
 
وی یادآور شد: باید زیرساخت را ارتقا داد و تا شاهد افزایش انگیزه کارکنان بود که هر دو این مورد وابسته به اعتبار است با کمک همکاران وضعیتی ایجاد شد که نسبت به گذشته بیش از ۳۰ درصد ارتقا در حوزه زیرساخت ها ایجاد شد.
 
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت:هم اکنون این نهاد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست، طوریکه میزان زیان ۳۲۰ میلیارد تومان و زیان انباشته آن ۸۵۰ میلیارد تومان است.
 
معاون وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه شرکت پست شبکه سراسری در کشور دارد، تصریح کرد: در چند استان مشکلاتی وجود داشت و مرسوله ها با تاخیر به دست مردم می رسید که با تلاش های انجام شده، اتفاق خوبی در استان های البرز و تهران رخ داد و مشکلات به تدریج در حال رفع شدن است.
 
سبحانی  فر با تاکید بر اینکه هم اکنون هوشمندسازی توزیع در برخی استان ها در دستور کار است، ادامه داد: افزایش تعداد ناوگان توزیع نیز در دستور کار قرار دارد به نحوی که مجوز خرید ۴۰۰ دستگاه وانت از دولت دریافت شد و این به معنای افزایش ۱۰۰ درصد تعداد وانت های پست در کشور است.
 
وی در ادامه ارتقای امنیت شغلی و معیشت کارکنان را نیز از برنامه های شرکت برشمرد و گفت: در این مدت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میزان پرداختی به کارکنان افزایش یافت و امسال نیز سه تا پنچ میلیون تومان پاداش به کارکنان پرداخت می شود همچنین بسته کامل لباس های زمستانی و تابستانی نیز به دست نامه رسان ها می رسد.
 
افتتاح موزه نخستین کارت پستال، تمبرهای ایران و سایر کشورها و آثار تمبر و فیلاتلیک (تمبرشناسی) دوران قاجار، پهلوی و معاصر در یزد از دیگر برنامه های معاون وزیر ارتباطات در استان یزد است.

​​