تلفن همراه

مدیرعامل جدید مخابرات ایران: فضای فعلی مخابرات، فضای همدلی و تعامل با تمام فعالان حوزه ارتباطات به دور از شعارزدگی است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست راهکارهای هم افزایی خدمات تلفن ثابت که امروز چهارشنبه 20اسفند 1399 برگزار شد؛ اظهار داشت: فضای فعلی شرکت مخابرات ایران، فضای همدلی و تعامل با تمام فعالان حوزه ارتباطات  به دور از شعارزدگی با هدف تقویت کل بازار است.

به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران ، مجیدسلطانی با تاکید برضرورت توجه تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی به لزوم هم افزایی وهمگرایی به ویژه در شرایط حاضر حوزه ثابت گفت: برگزاری اینچنین نشست هایی وپایبندی به تفاهم وتعامل ، جهش قابل ملاحظه ای را در فضای رقابتی سالم بین بازیگران عرصه ارتباطات ثابت به وجود خواهدآورد.
 
سلطانی با تاکید بر اینکه فضای همکاری ، توسعه کار با فعالان حوزه ICT در شرکت مخابرات وجود دارداظهارداشت : از امکانات مخابراتی که توسط گذشتگان با تلاش به دست آمده در یک رقابت سالم همه شرکت ها می توانند استفاده کنند تا کشور در حوزه ICTرشد کند.
 
سلطانی با اشاره به اینکه تعامل با شرکت ها و فعالان حوزه ICT شروع شده است و تاکنون چند قراردادهمکاری در این زمینه منعقد شده است گفت : ما آماده همکاری هستیم و علا قه داریم این صنعت در سطح ملی و فراملی رشد کند 
 
.
وی افزود: قطعا با صمیمیت و همدلی شرایط حوزه اینترنت ثابت روز به روز بهتر شده وعلاوه بر رفع خطر چالش‌های موجود، هم از لحاظ تعرفه وهم از لحاظ سرمایه گذاری ،رشد متوازنی در صنعت ارتباطات ثابت به وجود می آید.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: باید بتوانیم خدمات بهتری را به مردم و مشتریان ارائه دهیم،ضمن اینکه همکاری و تعامل با دیگر شرکت ها وبه خصوص شرکت های دانش بنیان و تمام نهادهای زیرمجموعه ارتباطات وفناوری اطلاعات باید سرلوحه فعالیت های ما قرارگیردباید برنامه ریزی درستی با بازیگران این عرصه داشته باشیم .
 
وی با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی را با همکاری و رفاقت توام کنیم تصریح کرد : با صمیمیت و همدلی ما را به اهداف مان می رساند و خدمات بهتری در کشور ارایه می شود.
 
وی افزود: در حال تدوین برنامه راهبردی شرکت به‌خصوص برنامه‌های مربوط به سال 1400 با همراهی هیئت مدیره هستیم که تقویت زیرساخت های حوزه ارتباطات ثابت در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات درلایه‌های مختلف از جمله مهمترین این برنامه ها در گام نخست است.
 
سلطانی همچنین خاطرنشان کرد: برنامه تعاملی شرکت مخابرات ایران، هماهنگ با دیگر شرکت های این حوزه خواهد بود ،همچنین ارایه محتوا و خدمات ارزش افزوده در قالب یک تیم مشخص درحال فعالیت است تا بتوانیم وظیفه غیر مستقیم خود را در حوزه محتوا انجام داده ودراین بخش، دغدغه ای نداشته باشیم .
 
وی گفت: درحال حاضر، 9میلیون خانوار و حدود 40میلیون نفر از خدمات ارائه دهندگان اینترنت ثابت استفاده می کنند و از اهداف مهم در سال 1400، همکاری در تهیه وتدوین محتوای خدمات ارزش افزوده در شأن خانواده بزرگ ارتباطات وفناوری اطلاعات کشور است.
 
سلطانی با تاکید بر اینکه از همفکری و همکاری شرکت های حوزه ICT کشوراستفاده می کنیم گفت : همه ما در یک کشتی هستیم و نباید اجازه دهیم کسی این کشتی را آسیب بزند تا بتوانید به مقصد نهایی برسیم .
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: ساختار بخشی منسجم و هدفمند به اهداف شرکت مخابرات ایران در قالب اتاق فکری با حضور تمام اپراتورها در برنامه آینده شرکت قرار دارد تا به اهداف از پیش تعیین شده برسیم.
 
 

​​