تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابراتی شهید مفتح

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید مفتح  از تاریخ 21 فروردین ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید مفتح  با پیش شماره های 2284 الی 2289، 2670 الی 2672، 2664 در محدوده بزرگراه همت به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​