فناوری اطلاعات

مخالفت وزارت اقتصاد با الزام دریافت مجوز برای انتشار آگهی در فضای مجازی

منبع: پیوست
 
 
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی خواستار اصلاح دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی و حذف الزام دریافت مجوز تعریف شده در این دستورالعمل از سوی سایت‌ها و رسانه‌های فضای مجازی برای درج آگهی شد.
 
در نامه‌ای که از سوی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد برای مدیرکل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است درخواست شده است تا دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی با مصوبه شورای عالی اداری برای ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار هماهنگ شود و این دستورالعمل با رویکرد حذف محوزها و کاهش کنترل‌ پیشینی و تمرکز بر کنترل پسینی و با نگاه تسهیل‌گرانه برای فعالان اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد.
 
دردستورالعمل «ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» پیش‌بینی شده است که رسانه‌های تبلیغاتی برخط، رسانه‌های کاربر محور تبلیغاتی، پیام‌گستران و دارندگان صفحات و کانال‌هایی که فعالیت اصلی آنها تبلیغات است، برای پذیرش و انتشار آگهی در فضای مجازی، مجوز لازم را از کانون آاگهی و تبلیغاتی دریافت کنند. رسانه‌های برخط و دیگر رسانه‌های کاربر محور، صفحات و کانال‌ها و افراد تاثیرگذار و موتورهای جستجو برای پذیرش و انتشار آگهی نیز باید از طریق اخذ مجوز کانون یا از طریق کانون‌ها اقدام کنند.
 
طبق این دستورالعمل صاحبان آگهی برای انتشار هر نوع آگهی در فضای مجازی باید از طریق کانون اقدام کنند.
 
این دستورالعمل در شرایطی به تصویب رسیده است که مقرر شده بود به منظور تسهیل شرایط آغاز فعالیت کسب و کارها اقدامی برای تعریف مجوز جدید صورت نگیرد. طبق طبق مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» شورای عالی اداری شروع کسب و کار و رعایت الزامات آن به صورت خود اظهاری خواهد بود و دیگر نیازی به بررسی آن شرایط از سوی دستگاه‌های دیگر نیست. طبق این مصوبه نظارت بر انجام فعالیت کسب و کار دیگر  پیشینی نیست بلکه تمامی نظارت‌ها پس از شروع کسب و کار صورت می‌گیرد.
 
در نامه‌ای که  از سوی علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار برای مهدی محمدی، مشاور و مدیرکل دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است، ذکر شده که اطلاعات مجوز تعیین شده در دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها در فضای مجازی در درگاه ملی مجوزهای کشور (g4b.ir) ثبت نشده است این در حالی است که کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزهای براساس استانداردهای تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کنند. در صورت عدم اظهار یا ثبت و تکمیل نبودن اطلاعات مجوز مورد نظر الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده ممنوع خواهد بود.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به ثبت نشدن اطلاعات مجوز کانون تبلیغات برای انتشار آگهی در فضای مجازی روی درگاه ملی مجوزها فعالان این حوزه نیازی به دریافت مجوز ندارند.
 
در نامه فیروزی به محمدی مراجع صادر کننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار اعلام کنند. در این صورت ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود.
 
همچنین هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار می‌تواند موارد موضوع این تبصره را راسا شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلام به‌جای صدور مجوز کنند.
 
در این نامه رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار از وزارت فرهنگ خواسته‌است تا ظرف ۱۵ روز کاری این دستورالعمل را اصلاح کنند و به دبیرخانه هیات مقررات زدایی اطلاع دهند.

​​