فناوری اطلاعات

بخش خصوصی اپراتور خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود

منبع: پیوست
 
اپراتورهای خدمات سلامت الکترونیکی به عنون مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی و برای پیشبرد پروژه‌های استحقاق سنجی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی درکشور ایجاد خواهند شد.
 
 این اپراتورها یا کارگزاران سلامت الکترونیکی که زیر نظر وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان‌های بیمه‌گر اصلی شکل خواهند گرفت وظیفه خدمت‌رسانی به مردم برای ارائه خدمات سلامت الکترونیکی را برعهده خواهند داشت. شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیشتر بر ارائه خدمات بخش سلامت الکترونیکی توسط بخش خصوصی تاکید کرده بود. همچنین در جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شده بود تا نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه سلامت الکترونیکی تشکیل و اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل شود تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز می‌توانند در تشکیل این نهاد ایجاد شده به عنوان مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی همکاری کنند. این نهاد موظف خواهد بود کلیه اطلاعات ناشی از تراکنش‌های حوزه سلامت را جهت تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.
 
تشکیل نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. برهمین اساس وزارت بهداشت به منظور یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های ارتباطی و فناوری‌اطلاعات و همچنین زیرساخت داده‌ای و توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی و ارائه خدمات پایه و مستمر به صورت شبانه‌روزی (۷*۲۴) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و شرکت‌ها یا موسسات ایجاد شده ذیل آن امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت یا موسسه) مشخص متمرکز کند.
 
کلیه فعالیت‌های پایگاه‌های داده مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی هوشمند سلامت و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه سلامت و همچنین ارائه خدمات پایه و مستمر از طریق این نهاد هدایت خواهند شد.
 
تشکیل کارگزاری‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با توجه به تغییر شکل خدمات رسانی سلامت در کشور مطرح شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت ارائه خدمات سلامت به صورت کاملا الکترونیکی در بخش‌های مختلف دیگر بخش دولتی و وزارت بهداشت به تنهایی قادر به ارائه خدمات نخواهد بود از همین رو مقرر شده است بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها یا اپراتورهای سلامت الکترونیکی در این بخش فعالیت کنند. این کارگزاری‌ها به عنوان پنجره خدمات سلامت الکترونیکی در کشور اقدام به ارائه خدمات به شهروندان کنند.
 
نهاد اپراتوری مکلف است حداقل ۱۰ درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای به‌هنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.
 
سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز جهت ادامه روند ایجاد شده و جلوگیری از توقف خدمات در حال بهره‌برداری موظفند تمهد‌های لازم برای دسترسی داده‌های مورد نیاز برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در موسسات درمانی طرف قرارداد و بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی را فراهم کنند.
 
این سازمان‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که علاوه بر اینکه یکپارچگی، سهولت و هماهنگی در ارائه خدمات خود به مردم را در این دوره زمانی حفظ می‌کنند، خدمات خود را به صورت کاملا ۲۴ ساعته به مردم ارائه دهند. خدمات آنان شامل احراز هویت، خدمات استحقاق سنجی پوشش بیمه‌ای، نسخه نویسی الکترونیکی، نسخه پیچی الکترونیکی و دسترسی داده‌های لازم برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در موسسات درمانی طرف قرارداد و بخش‌خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت است.
 
همچنین پس از شکل‌گیری نهاد هماهنگی و تنظیم‌گری مقررات حوزه سلامت الکترونیکی با رعایت مقررات آن نهاد و ابلاغیه‌های نهاد اپراتوری حوزه سلامت الکترونیکی اقدام به ادامه فعالیت در این بخش کنند.

​​